Kystsel

Fiskeri- og kystdepartementet har delegert myndighet til fylkeskommunene til å fatte vedtak om behandling av søknader om fellingstillatelse for sel langs norskekysten.

 

Epost (scannet søknad/rapport med signatur og vedlegg): postmottak@tromsfylke.no


Aktuell informasjon og forskrifter om kystseljakt:

×