Valg 2019

Logo Valg

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er satt til mandag 9. september 2019. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det også skal avholdes valg i kommunen søndag 8. september 2019.

Her kan du lese mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Den 15.02.2019 ble det sendt ut brev til partiene med informasjon om Fylkestingsvalget 2019, hvor fylkesvalgstyret redegjør nærmere om reglene som gjelder og gir praktisk informasjon knyttet til innlevering av listeforslag. Her kan du lese hele brevet med vedlegg

Her finner du oversikt over innkomne listeforslag

Tilbakekalling av listeforslag
Frist for å kalle tilbake listeforslag, er ihht  valgloven § 6-5 senest 20. april kl. 12.

I 2019 er 20. april en lørdag og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.

 

 

×