Fakturamottak

Fakturaadresse (EHF)

Med henvisning til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 10, som ble gjort gjeldende for kommuner og fylkeskommuner fra 01.01.2015, krever Troms fylkeskommune at alle faktura og kreditnota fra 1. januar 2015 sendes oss via Elektronisk handelsformat (EHF). Vår E-fakturaadresse er:

Organisasjonsnummer 864870732
Aksesspunkt Nets
Se ELMA-registeret

Utenlandske leverandører kan sende elektronisk faktura til vår elektroniske ID i Norge: 9908:864870732

Fakturaadresse (post eller e-post)

Leverandører som sender inntil 2 faktura årlig til Troms fylkeskommune, og som ikke kan sende e-faktura (EHF) skal bruke følgende fakturaadresse:

  • E-postadresse (som *.pdf): faktura-tromsfylke@nets.eu 

Legg spesielt merke til at e-postadressen nevnt over kun skal benyttes til å sende faktura (inkl. fakturavedlegg) i PDF-format, for automatisk behandling. Andre forsendelser/ henvendelser til denne e-postadressen vil gå tapt. 

Fakturamerking (referanse)

  • Faktura (både EHF, post- og epost-faktura) skal være påført 5-sifret ressursnummer som referanse. De 5 sifrene skal stå alene i fakturafeltet Deres ref. (obligatorisk EHF-felt).
  • Bestiller oppgir ressursnummer. Se også oversikten til høyre i bildet under Mottakere og referanse (klikk på lenken).
  • Bestillers navn og/eller enhet skal også fremkomme på fakturaen.

Faktura som er sendt til feil adresse, eller ikke oppfyller krav til innhold, kvalitet eller merking vil bli returnert.

Rekvisisjonsplikt i Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune har krav om bestillingsanmodning (rekvisisjon), E-handel og elektronisk fakturabehandling.

Bestillingsanmodning (rekvisisjon) innebærer at alle planlagte innkjøp skal være registrert i vårt økonomisystem Unit4 i forkant av anskaffelsen. Rekvisisjonen som utstedes ved godkjenning av planlagte innkjøp, skal forelegges leverandør i forbindelse med at bestillingen foretas. Leverandører skal påse at bestiller har den nødvendige fullmakt til å gjennomføre anskaffelsen, ved at det fremlegges rekvisisjon.

×