Forsikringer

Personal- og elevforsikringer i Troms fylkeskommune

 • Protector Forsikring er vår leverandør av gruppeliv, yrkesskade- og ulykkesforsikring og elevulykke:
  • Ulykkesforsikring for ansatte gjelder også fritidsulykke, dette er en bedre ordning enn krav til forsikringsordning ifølge Hovedtariffavtalen § 11. Forsikringen er tegnet for å unngå gråsoneproblematikk som kan oppstå vedrørende om ulykken skjedde i arbeid eller fritid.
 • Europeiske Reiseforsikring er leverandør av tjenestereiseforsikring og elevreiseforsikring:
  • Alle som reiser på vegne av fylkeskommunen er automatisk forsikret ved tjenestereise.
  • Forsikringen gjelder i hele verden, med unntak av krigsutsatte områder.
  • Forsikringsbevis er nødvendig ved tjenestereise utenlands, ikke nødvendig ved tjenestereise innenlands. Forsikringsbevis er tilgjengelig på IDA innkjøpsdatabase
 • Waco Forsikringsmegling as er Troms fylkeskommunes kontaktpunkt mot forsikringsselskapene, vi skal ikke henvende oss direkte til forsikringsselskap.

   Du finner detaljert informasjon om forsikringer på forsikringsportalen Waco Ajour til høyre på denne siden.

×